ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಧಾನಗಳು

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯ  ಹುಲ್ಲು ಕೊಳೆತು ವಾಯುವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾದ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, sorghumನ ಎಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು ಎಲೆಕೋಸಿನಂತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟಯ ಉಬ್ಬರವಾಗಬಹುದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
5 months ago
Duration
12:34
Produced by
Atul Pagar, ANTHRA