ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೆ

ಒಣಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಣ ಸಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಚ್ಚಿಕೆಯು ಸುಲಭ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ನೀರು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
11:35
Produced by
Atul Pagar, WOTR