ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಸಾಂದ್ರವಾದ ಮೇವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಭತ್ತ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಿರಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:20
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR