நெல் விதை பாதுகாப்பு

தங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில், ஆப்பிரிக்க கிராமப் பெண்கள் விதை பாதுகாப்பிற்காக மிகவும் பயனுள்ள சில புதுத்தொழில் நுட்பங்களை வகுத்துள்ளனர். இப்படியிருக்க ஏன் இந்த புதுமைப்பெண்களிடமிருந்து கற்றுகொள்ளக்கூடாது? நெல் சாகுபடி தொகுப்பை சேர்ந்தது இக்காணொளி.

Current language
Tamil
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duration
7:07
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS