ukusunga bwino kwa mate mate or tomatoe

Elyofye mwaswa tomatoe wenu ubusuma bwaiko ninshi bwaya bulechepa, moneni ukutila mwakonka efichitwa fisuma mukuyemfya ubusama bwa tomatoe nokuitalusha kububi.Infungulogo yakukwata tomatoe isuma iya kushitisha yifwile yayambila pakuswa.. ngatwachefya ububi bonse echingafwilishakofye.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
6:30
Produced by
Countrywise Communication