Kukolora chinangwa kwaphweka

Onetsetsani kuti nthaka yanu ndiyachonde ndipo dzalani mbewu zamuguru lanyemba mmunda wanu wachinangwa kuti nthaka ikhake yofewa. Dzalani chinangwa chanu mopendeketsa kuti chiike pafupi. Ndi chipangizo chamakono mutha kukolora mwachangu pogwiritsa ncthito theka la nthawi yomwe munakatenga pozula ndimanja

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRI
Uploaded
1 year ago
Duration
10:00
Produced by
Agro-Insight