Kukolola vikhawu kupusu

Woneseskani kuti dongo linu lili na vundira nakupanda mbewu zamugulu la ntchunga pamoza na mbewu zinyake mwakuti dongo linu libenge lakuvuvumwa. Pandani mbewu mwakupendekeka mwakuti misisi yimerenge pachanya-chanya. Nachilwero chipusu mungakolola luwiro vikhawu vinu.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRI
Uploaded
1 year ago
Duration
10:00
Produced by
Agro-Insight