Kumalana na tuvibungu twa Kodikodi muvikhawu

Walimi ku Thailand wakugawana mahara ghakuchepeskera twaKodikodi kufika mumunda winu wa vikhawu.  Wakuwa maso na nyengo yakupanda ; pakugwiriska ntchito mbewu yiwemi ; kuzubika mbewu mumakhwala ; kuvikilira tuvibungu twa chandulo ; kweniso kwendera munda pafupi-fupi

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 month ago
Duration
15:22
Produced by
Agro-Insight