ಸೋಯಾ ಬೀನ್ ಬೀಜದ ಕಟಾವು, ಒಣಗುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ಬೀಜದ ಜೀವಂತ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ, ಮೌಲ್ಡ್ ಇರುವ ಬೀಜಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಬೀನ್ ಗಳ ಕಟಾವು, ಒಣಗುವಿಕೆ,ತೂರುವಿಕೆ,ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
8 months ago
Duration
7:30
Produced by
DEDRAS