ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ ಮೇವು

ನೀರು ಉಳಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸಗಾರರು, ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೇವಿನ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ - ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
14:20
Produced by
Atul Pagar