ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ

ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ ಬಳಕೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ದಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
4 months ago
Duration
13:10
Produced by
MSSRF