Bufumba bwamaanzi abuyumu

Zisyango zilakomena kabotu munyika yabusani. Kubamba muzuka muyandika, 10kg yabuloko, minsyu yang’ombe, ccuka, busu bwabunyangu, ajanzu lyabulongo bubotu.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
14:49
Produced by
Atul Pagar, WOTR