నువ్వులను వరసలో నాటి పల్చన చేయటం

వరుస నాట్లు చాలా లాభదాయకం.  నువ్వులను వరసలో నాటితే, వాటిని పల్చన చెయ్యటం చాలా సులువు.  అలా చేస్తే, కొమ్మలు గుణించి , ఒక్కో కొమ్మపైన 20 కాయల వరకు కాస్తాయి. ఇది  చేత్తో నాటడంకంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ. అవి 1 లేక 2 కాయలు కాస్తాయి, అంతకంటే ఎక్కువ కాయనే కాయవు. ఈ కారణాలవల్ల, వరుస నాట్లే మంచిది.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 weeks ago
Duration
10:00
Produced by
MOBIOM
Categories