Nə́ cyanyə mfaʼ pəjwǐ: Mo tə̂ júʼ wáp pə́

Tsə́tsʉ́ tsyə pəjwî nə fə́ gó á fíŋ nə́ kwɔ̂ʼ 30% bə́yə pú níŋnwə nə́ mnwə myə pû bak wáp shyá jʉm nə́ á páʼ: Nə́ zhíʼtə faʼ bíŋ hə́ŋ ntɔ́k ; Bʉɔ̌ nyap ŋkɛ nə shyányə́ mkʉɔ myə á lé pəjwǐ; Nə́ ghə kamcáʼ, netsə́ pú a nə́ hwu ŋkáp; tə́ gə́ Nə́ yɔ̂ jyə sim. Ciŋnyə shyəcyə yə̌ŋ wə́ dé mcúʼtə nəsé ba mcam nə́dé nwə tsʉ́ʼcáʼ. Pə kámtə́: múʼ kam nə́ ciŋnyə shyəchyə yə̌ŋ wə́ dé nwə nə́ aŋgrɛ̂ netsə́. 

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
15:30
Produced by
Agro-Insight