தானிய விதைகளின் மேல் இயற்கை பூச்சு

இயற்கை விதை பூச்சு  உங்கள் விதைகளை பறவைகள் மற்றும் பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கிறது, மேலும் இளம் நாற்றுகளுக்கு கூடுதல் ஈரப்பதம் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது. மழை தொடங்குவதற்கு முன்பே பூசப்பட்ட விதைகளை விதைக்கலாம்.

Current language
Tamil
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duration
12:16
Produced by
Access Agriculture, IVTSANE