కుందేలు మాంసంతో సాసేజీల తయారీ

తక్కువ జాగా సరిపోయే కుందేళ్ళ పెంపకం తేలిక. అయితే, కుందేళ్ళ పునరుత్పత్తి వేగంగా జరుగుతుంది కాబట్టి, వాటిని మాంసంగా అమ్మడం రైతులకి కష్టం కావచ్చు. ఈ వీడియోలో, కుందేలు మాంసంతో సాసేజీలు చెయ్యడాన్ని నేర్చుకుంటాం.

Current language
Telugu
Available languages
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
7 months ago
Duration
12:06
Produced by
KENAFF, FRT Malawi, AIS Egypt, Malawi Polytechnic