දියර හා ඝන ස්වරූපයෙන් කාබනික ජෛව පොහොර

සෞඛ්‍ය සම්පන්න භෝග සඳහා ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න පසක් අවශ්‍ය වේ, මන්ද සෞඛ්‍ය සම්පන්න පසක හොඳ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහ පස් පණුවන් අඩංගු වේ. හෙක්ටයාර භාගයක් සඳහා ජෛව පොහොර සකස් කිරීම සඳහා, ඔබට නැවුම් ගව ගොම කිලෝග්‍රෑම් 10 ක්, ගව මුත්‍රා, කඩල පිටි හෝ වෙනත් ඇට වර්ගයක්, හකුරු හෝ පිරිපහදු නොකළ සීනි සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පස් අතලොස්සක් අවශ්‍ය වේ.
Current language
Sinhala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Sri Lanka
Uploaded
6 months ago
Duration
14:49
Produced by
Atul Pagar, WOTR