Ngibaren ka ngikito kotere ngikinyom ngulu’elomito

Alokitela angolo aloto Aprika, ngiketak ka ngikeyok angibaren elimunito nguna ikisingarakineta ngikito ka ngibaren aryamunia ngalup nguna etaroko ka ngikinyom elomito. Alo Niger ka Ghana erae lo erot epei epedorere akiyokuun kapei eyakae alopulawae ka ekiyokune angalup etaroko  kotere itiayun nguna ajoak alowaitin angulu itaere. Alokitela angolo aloto Aprika, ngiketak ka ngikeyok angibaren elimunito nguna ikisingarakineta ngikito ka ngibaren aryamunia ngalup nguna etaroko ka ngikinyom elomito. Alo Niger ka Ghana erae lo erot epei epedorere akiyokuun kapei eyakae alopulawae ka ekiyokune angalup etaroko  kotere itiayun nguna ajoak alowaitin angulu itaere.

Current language
Ngakarimojong / Karamojong
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
uganda
Translation funded by
FAO - Uganda
Uploaded
9 months ago
Duration
12:20
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, FAO, Fuma Gaskiya, IARBIC, ICRISAT, INRAN, KNARDA, PPILDA, SARI, Simli Radio