Kuchulukitsa Nkhuku Zalokolo

Kawirikawiri, nkhuku zalokolo zimaswa anapiye ochepa pazifukwa. Kuti mukhale ndi mazira komanso amapiye ambiri, pali njira zosavuta zomwe mukhonza kutsatira. Pokhala ndi nkhuku zalokolo zambiri komanso zathanzi, mutha kudyetsa banja lanu ndi kupha makwacha.

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
RPC
Uploaded
5 months ago
Duration
8:44
Produced by
Practical Action