SLM02 Ngadoketa itaere nguna a’ Fanya juu

Erae fanya juu atemar “kobukok ngalup kidiama” angakiswahili. Ngadoketa ka akitare nguna itiyaun ejoak kotere nginya eokito edakasi ngibaren ka iretakini akilotaro angalup. Epataner akitare ikwa ekorarotor ngadoketa toriyanun elebel angalup ka ani iyalakinio ka ngasike/ebolia elemun ngikinom elomito.

Current language
Ngakarimojong / Karamojong
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
UGANDA
Translation funded by
FAO - UGANDA
Uploaded
9 months ago
Duration
5:35
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam