SLM11 Eyakae kapei ka eketan ka ekeyokoni ngibare.

Ngakidodiuneta ka epite epedoriata ngibuku yare akiboi kapei kotere toryamuneta ajokis aneni angulu ce alo Niger ka Mali. Alo Mali ngasubanakineta ka atukot a Barahogon itacaunitai, ka tar epito esubakinere ngiburasinei.

Current language
Ngakarimojong / Karamojong
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
UGANDA
Translation funded by
FAO - UGANDA
Uploaded
8 months ago
Duration
7:56
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam