Ƭaapdaaƭndaxmoƴ o faaxandlanqkefoxooxelke

Nu mbaaga o njiriiñoornenƭaapkuu na hataa no ndaxarmbaatdaaƭtoo a weernendaƭmbaatboob.  Fi ƭaapdaaƭ a yooɓa.  Too sax, kaataxaa nu mbaag o siwandfoofile, o daawolefojaajal wendoon teen ñoowɗandaalanqkenuun, a saxadnuun a moƴ o faaxaa. 

Current language
Serer
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
SENEGAL
Translation funded by
Sustain Sahel
Uploaded
1 year ago
Duration
11:35
Produced by
Atul Pagar, WOTR