Bʉɔ̌ lê bíŋ jwə́tə́ mcwətə tətə́m

Mhwə dɔ̂k ŋkó ŋkáp a lə nə́ŋ bə́ dóʼnyə́ jwə́ mcwəcwə tətə́m tə ó ghə̂ gaə̌ píŋ. Po pə́ sháʼ gô yɔ mcʉ̌m bʉə́ nə̂ gapdzʉ́, nə̂ dəŋdzə mgap ntɔkɔ́ jʉm páʼ pú dzə ywə́ lə. Po yɔ̂ kɔm mbəm mcwəcwə po lə̂ bû mɔ́ bú hwə nə́ dzaʼtə wáp. Ǎ puŋ nə́ zhyə̂ bə́yə mcwəcwə̌ gó po á, nə̂kə́lə́ pó pə́ tə zhyə̂ bə pə́ mcwəcwə fâʼ nə́ po tə po lə tí də́ sɔmywə́ də̀m nè.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
14:10
Produced by
Agro-Insight and FAO