Bʉɔ̌ lə hwə láʼ jwə́ mcwəcwə tətə́m nə̂ tsə́də̀mnè

Po cə́ŋtə dyə́ʼtə́ msó dzʉ̂ʼcǎʼ, pú a mshʉɔ̂ tsə́ gó po, bə dzʉ̂ gɔ kwítə́ wɔ́ nə́ lôʼ mcwəcwə tətə́m nə́ŋ cwɔ́ʼfaʼ yɔ́ pú a tsə́ dəm ne ntʉɔ tə á yɔ́m.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight and FAO