ಆವರ್ತಕ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬೇಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಸ್ಯಗಳು ಅರ್ಧ ತಿಂದಾಗ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೇವಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೊರಲ್ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಣ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು  ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡಬಹುದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
8 months ago
Duration
14:52
Produced by
Agro-Insight