Mbeju jejumusye chenene ni mbeju jambone

Alimi akisalaga kwabasi kwanika mbeju ligongo lyant mbejujo jisawaga jana chinyesi. Yakuya yakwe ni mbeju jisawa jejonasiche ni pangali wa mpaka agowole yejinji kutyochela ku mbeju ja kunyalaya. Aji fidiyoji alimi a mmusi mu che Maria muwamachisye chele chipsyachi. Sano pangali kudandaula mwa mpaka tujanichile mbeju mu ndema ja ula. Aji fidiyoji jili mbali jimo ja Rice Advice DVD.

Current language
Yao
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
FAO
Uploaded
6 months ago
Duration
6:22
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS