Bʉɔ̌ ghaptə mcwə nədzʉ́ʼ tomâtə̀

Daʼgaə́ mo pə́ gɔ tsʉ́ʼ tomâtə, bə á puŋ gaə́ é lé tə á kə́ pə̌ cwəyə guŋ pɔ awɛ́ wə́ dzʉ́ʼ lə, takpôʼ bə á gɔ cwə́ yɔ́m dəm sǐm hwí teʼ. Nə́ ghaptə mcwə nədzʉ̂ʼ ŋkwítə́ gaə́ tomâtə hwǐ kə̂ yǎk dəm sim sɔm cʉ́m.  

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
5:56
Produced by
Countrywise Communication