Kumalana ni chuku pa ndawi ja kwanika ni ku sunga mtesa

Pana ndele sine sisamela pa mtesa, yimanga ni yagowola yine. Syele ndelesi sisakoposya poyisoni lina lyakwe chuku. Kuti mtesa ukakamulwa yilwele, awusamalile pandawi jakulima, nambo kusyesyene pandawi ja kwanika ni kusunga.

Current language
Yao
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
FAO - MALAWI
Uploaded
8 months ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight