kumalana ni ulwele wakuwawuka kwa mbeju ja matimati

Ulwele wakuwawuka usyatanda ligongo lya indu yakuwungana mulitaka ni inyalala. Naga iwungenemo, isyajenelechera kupitila . Ulwele welewu usyajenelechela mnope naga kutesile changululu, nikuwala lyuwa.Tulombo twa ulwele wakuwawuka tusyakula chenene mulitaka lyachijete. Pakusaka kunondiya chijete mulitaka, atajeje laimu mumgundamo. Kuti apikane yejinji yakatajidwe kakwe, wawusye alangisi wa ulimi kudela jawojo.

Current language
Yao
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
FAO - MALAWI
Uploaded
1 year ago
Duration
8:51
Produced by
Practical Action Nepal