Akiar ngikur anakinei ka namesekin ikotere ngikito ngulu ka ariet

Alosinema alo, ikiyanyuni iwon alotunga angulu eyokok ngibaren alokwap India epite ngolo ekoratari ngikur ngulu alotooma nakinei ka namesekin. Ikiyanyuni iwon tari epite ngolo kiuriaret kori kitangaleunet ngibaren alokur angul.

Current language
Ngakarimojong / Karamojong
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
UGANDA
Translation funded by
FAO - UGANDA
Uploaded
2 months ago
Duration
11:26
Produced by
Shanmuga Priya