Kulima mwakasinthasintha na mbeu za mgulu la ntchunga

Mbeu za mtundu wa ntchunga zakwenelera pa ulimi kasintha sintha chifukwa zikuchepeska dulu nakuwezgeramo vundira mu dongo pakusunga michere yakupanga feteleza. Kuti muwezgeremo nyata mu dongo gulani innoculanti Tuvibungu uto tukovwira kupanga feteleza tungakhala mu ndo ngo kwa vyaka vinandi pa ichi kuti mukwenera kuika innoculant ku mbeu chaka na chaka chara.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRT Malawi
Uploaded
1 year ago
Duration
12:29
Produced by
Nawaya