Mɛ̀ ba rà kà dĩa nɔni sìka yiisinɛ

Ben wasarà yè ba waa waa ben mɔri yeeru sɔɔn  dìya Maria wuun tɔ̀n kùrɔbu ba kà yasansi kpɛɛ yi yì ba rà kà dĩa nɔni sìka yìi. Sa n ko tɔ̀n tɔ̀n kùrɔ  gãa kpaà yarò ben yàrùfàani di rò ?

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
5 months ago
Duration
7:07
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS