E ni mɔ hwevi bo ɖu nǔ bonu hwevi ɖesu ni mɔ nǔ bo ɖu

Ani ka sìnnukunmɛ̀’tinvi bɔ etɛ wutu wɛ e ná dógǎn b’ɛ́ ná súkpɔ ? Glesi nǔnywɛ́ kpe Bangladesh tomɛ̀ tɔn ɖé lɛ́ ɖo léé ye nɔ́ kpe nukun hwedosìn hɛnnumɛ tɔn lɛ́ wu gbɔn e xó ɖɔ nú mǐ wɛ, kpodo nǔ e wutu wɛ nuɖuɖu ajɔxanu kpe ganji níná ɔ́ kpan ɖo taji e, bonu hwevi na do lɛ jɛ hwevi jí. 

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 months ago
Duration
10:00
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
Categories