E zǎn nùkún bónú è ni kpa mɛ

Kpo alɔgɔ glègán yětɔ̀n tɔ́n kpo ɔ́, glesì Tanzanie tɔn ɖé lɛ́ nɔ́ gbɔ̀n nǔkplɔ́nglè lɛ́ mɛ̀ hwɛhwɛ̀ bo nɔ́ kpɔ́n nunɔmɛ̀ abɔkún e ye do e tɔn, do sixú tuwùn nùkún e gbèhán nyanya dǒ ɔ́ ma nɔ́ do yà ná ǎ lɛ́ e lobo mɔ̀ nǔ jɛ̀ azɔ̌wiwa yětɔ̀n wu.  

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
11 months ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight