Atín’mà nǎ lɛ̀ngbɔ́ kpó gbɔ̌ asi kpó dó fùn ahwàn xa vɔ̌n

Ɖo yɛ elɔ lɛ́ mɛ ɔ́, kanlinnyitɔ́ Ɛndito’fɔligbe tɔn ɖe lɛ́ ná kplɔn mǐ lěé vɔ̌n, xomɛdàn nɛ lɛ́ nɔ gba kpe gbɔ̌ así lɛ́ kpo lɛngbɔ lɛ́ kpo lanmɛ gbɔn e. Mì ná lɛ kplɔn lěé mì na zǎn wlɛnwin xlohun ɖe lɛ́ gbɔn bo fun ahwan xa vɔ̌n abi bo gbɔ azɔn tɔn nu kanlin lɛ́ e.

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
4 weeks ago
Duration
11:26
Produced by
Shanmuga Priya