Kupanga manyowa a madzi okulitsa mbewu

Mutha kupanga manyowa othandizira mbewu kukula pogwiritsa ntchito zinthu zopezeka panyumba, monga ndowe, chambiko, mkaka, mkodzo, shuga ndi nthochi zakupsa. Kuti manyowawa akhale a mphamvu, mutha kuwonjezera nkodzo kapena zisamba zina zonunkhira kuti zithandizire kuteteza mbewu ku tizirombo ndi matenda osiyana-siyana.

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ - KCOA
Uploaded
4 months ago
Duration
15:49
Produced by
MSSRF