Kulima azolla chakudya cha ziweto

Azolla amapanga yekha nitrogen kuchokera mu mpweya ndikumusunga mmasamba ake. Azolla ali ndi maprotini, ma vitamini ndi michere yochuluka kuposa mbewu ndi zomera zobiliwira zambiri. Chifukwa cha izi komanso kuti amakura nsanga, ngakhale pamalo ochepa, azolla ndi chakudya chaziweto choonjezera chabwino.Azolla amapanga yekha nitrogen kuchokera mu mpweya ndikumusunga mmasamba ake. Azolla ali ndi maprotini, ma vitamini ndi michere yochuluka kuposa mbewu ndi zomera zobiliwira zambiri. Chifukwa cha izi komanso kuti amakura nsanga, ngakhale pamalo ochepa, azolla ndi chakudya chaziweto choonjezera chabwino.

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
2 months ago
Duration
13:10
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR