Wamama kutolapo luwande mu ulangizi wa ulimi

Vuna muminda ya wamama yingakwera na 30% usange tingaghanaghanira vyamphambano pantchito pakati pa wanalume na wanakazi pa fundo zinanyi izi: Kapelekero ka masambiro na unjilikizgi; Nthowa za ulangizi na mauthenga; Mwawi wakuwa namalo, vitewetero na ngongole; Kweniso Mwawi wa misika. Sinema iyi yalata kuchiska mabupu gha kasandasanda kweniso awo wakupereka ulangizi wa ulimi.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
2 months ago
Duration
15:30
Produced by
Agro-Insight