Kebenekelera dongo naviswaswa

Mungabenekelera dongo na vinthu vyakusangika mchigaba chinu ngeti uchani, mapekesi na vinyake. Mlimo uwu ngupusu. Pachanya pavyose kukuthaska maji, nyengo, na ntchito, kweniso panyengo yeneyiyo musazgilako vundira mudongo.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
1 year ago
Duration
11:35
Produced by
Atul Pagar, WOTR