Nùkún viva

Ɖo gletoxo Malya tɔn mɛ ɔ́, nyɔnu lɛ́ kpɔn do nǔ e ko xa yě lɛ́ e wu bo ɖe nukun viva sin wlɛnwin ɖagbe ɖe lɛ́ tɔn bɔ ye nɔ w’azɔ taun. Ɖ’ani wu mì ma ka kplɔn nǔ ɖo nyɔnu nǔwéɖetɔ nɛ́ lɛ́ sín nunywɛn mɛ. 

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 months ago
Duration
7:07
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS