ka bolo di gneôgôn ma ji tôpôtôli kama

Waati min na, a bè se ka kè sènèkèlanw caaman tèsôn ka jè ka feere kè, ani k’u ka fènw faragneôgôn kan an’a laban k’u ka dugukolo fara dôw ta kan ; caaman wèrènw fè o kèra waajibi ye.

Current language
Bambara
Available languages
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALI
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 months ago
Duration
12:36
Produced by
Nawaya