Amaluba yaleta utushishi utu twafwilisha

Utu tushishi utu twafwilisha tulakabila ubuluba notumenshi tusangwa mu buluba pakukwata ubumi, nencende umo twingasanga icintelelwe. Byaleni ifimuti fya maluba ifya lekana lekana ukushingulusha amabala yenu, pakuti utushishi tulekwata umwakusanga ifyakulya umwaka onse.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
1 month ago
Duration
15:35
Produced by
Agro-Insight