Uburenganzira bw'abahinz ku mbuto: uburambe muri Malawi

Mu binyejana byinshi abahinzi kwisi yose babaye abarinzi b'imbuto z'ibihingwa n'ababangurira ubwoko bushya. Abafata ibyemezo bakunze kubona ko bigoye kumenya uburenganzira bw’abahinzi ba kera bwo kubika no guhinga imbuto muruhando rw’imbuto z’ubucuruzi. Gusa abahinzi barushijeho kumenya uburenganzira bwabo n'akamaro k'ubwoko bwabo. 

Current language
Kinyarwanda / Kirundi
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
RWANDA
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
1 month ago
Duration
15:55
Produced by
Agro-Insight