బాగా ఎండిన విత్తనమే మంచి విత్తనం

విత్తనం నేలలోని తేమను గ్రహిస్తుంది కాబట్టి రైతులు తమ విత్తనాలను ఎండబెట్టడానికి చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. దానివల్ల, విత్తనాల నాణ్యత తగ్గుతుంది. నాణ్యత లేని విత్తనాలని వాడిన వారెవరూ మంచి దిగుబడిని ఆశించలేరు. మరియా గ్రామంలోని  రైతులు ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించారో ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో కూడా విత్తనాన్ని ఆరబెట్టాలంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. ఈ వీడియో రైస్ అడ్వైస్ DVDలో భాగం.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 month ago
Duration
6:22
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS