పంటలకు సేంద్రియ గ్రోత్ ప్రమోటర్

స్థానికంగా దొరికే ఆవు పేడ, నెయ్యి, పాలు, మూత్రం, చక్కెర, మగ్గిన అరటిపళ్ళతో ఒక మౌలికమైన సహజ గ్రోత్ ప్రమోటర్ ని మీరే తయారు చేయవచ్చు. మూత్రమూ, ఘాటైన వాసన వచ్చే ఆకుల సారాన్నిగ్రోత్ ప్రమోటర్ కి  కలిపితే, పురుగులనీ తెగుళ్ళనీ అదుపు చెయ్యడానికి పనికొస్తుంది.  

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 month ago
Duration
15:49
Produced by
MSSRF