చిక్కుళ్లతో పంట మార్పిడి

పంట మార్పిళ్లలో చిక్కుళ్ళు ముఖ్యమైనవి. అవి కలుపు మొక్కలని తగ్గించి, మట్టిలో నత్రజనిని- సుస్థిరం చేసే బ్యాక్టీరియాతో కలిసి పనిచేసి, మట్టిలో సారాన్ని పెంచుతాయి.  మీ మట్టిలో సరైన బ్యాక్టీరియా చేరేలా, రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఇనాక్యులెంట్‌ను కొనవచ్చు.  రైజోబియం బ్యాక్టీరియా మీ మట్టిలో చాలా సంవత్సరాలు జీవించగలదు, కాబట్టి ప్రతిసారీ చిక్కుళ్ళ పంటలో ఇనాక్యులెంట్ వేయనక్కర్లేదు.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
3 months ago
Duration
12:29
Produced by
Nawaya