పూలమొక్కలు మనకు సాయపడే కీటకాలను ఆకర్షిస్తాయి

మనకు సాయపడే ఈ కీటకాలు బతకడానికి పుప్పొడి, తేనె కావాలి. రక రకాల పూలచెట్లు, పొదలు, మూలికలను మీ పొలం చుట్టూ పెంచుకోండి. వాటివల్ల కీటకాలకి ఏడాది పొడవునా రకరకాల ఆహారపు వనరులు అందుబాట్లో ఉంటాయి.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
3 weeks ago
Duration
15:35
Produced by
Agro-Insight