వ్యవసాయ మార్కెట్లను సృష్టించడం

వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి, మనం నాలుగు విషయాల మీద దృష్టి పెట్టాలి. అవి, సంస్థ; స్థానిక అధికారులతో చర్చలు; ఏ ఉత్పత్తిలోనూ వ్యవసాయ రసాయనాలు లేవని వినియోగదారులకు తెలిపే ఒక గ్యారెంటీ సిస్టమ్; చివరగా మార్కెటింగ్, కస్టమర్ సేవలు.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
9 months ago
Duration
15:38
Produced by
Agro-Insight