టమాటా మొక్కలని పడిపోకుండా నిలపెట్టడం

పందిరి మొక్కలకు మరింత కాంతి మరియు మెరుగైన గాలి ప్రసరణను కలిగేలా చేస్తుంది . ఆధారిత టమాట మొక్కలు తక్కువగా క్రిమి కీటకాలు రోగాలు సంక్రమిస్తాయి.మొక్కలను పందిరికి అమర్చడం వల్ల. టమోటా పండ్ల బరువు కారణంగా అవి కిందకి పడవు.మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి మరియు మంచి పండ్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
8 months ago
Duration
12:51
Produced by
Atul Pagar, WOTR