SLM00 Go tšwetšapele taolo ya naga

Matseno a taolo yeo e emego go kaone ya naga yeo e tiiseletsago rekhoto ya Africa. E ka thusa go laola naga le go kaonafatsa tsweletso go balemi ba bannyane, e ge go ena le dihlotlo tsa phetogo ya leratadima.

Current language
Sepedi
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
South Africa
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
7 months ago
Duration
7:37
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam